Forskning og utvikling

Forskning og utviklingIllustrasjonsfoto

Jeløy Kurbad har forskningskompetanse og har fra 2001 drevet selvstendig forskning og kompetanseutvikling ved å dokumentere effekten av våre forskjellige rehabiliteringsprogram og ved å sammenligne effekten av ulike komponenter i disse. Vi foretar kontroll og dokumentasjon av resultatene etter endt rehabilitering, for noen pasientgrupper også gjennom forskjellige former for oppfølging etter 6 og 12 måneder.

I tillegg har vi fullført, eller er i gang med, forskningsprosjekter i samarbeid med bl.a. Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK), Regionalt forskningsnettverk i revmatologi Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i Oslo (HiO).

Utover dette bidrar vi til internasjonal, nasjonal og lokal kompetanseutvikling gjennom publisering av rehabiliteringsprogram og resultater i tidsskrift eller som postere på kongresser, i brukernes medlemsblader, ved en utstrakt foredragsvirksomhet og ved deltakelse i aktuelle arbeidsgrupper innen rehabiliteringsfeltet nedsatt av offentlige instanser.

Siden 2001 har vi samarbeidet innen diagnostisering og behandling av muskelsmerter (myofascielle smertetilstander), med Myofasciel Pain Control Center i Virginia, USA. Det er opprettet et faglig samarbeid hvor lederen av senteret Nancy Shaw, en tidligere elev og medarbeider av Dr. Travell, har vært ved Jeløy Kurbad 7 ganger og skolert vårt fagpersonell i behandlingsteknikker, både teoretisk og praktisk. Fagpersonell herfra har i tillegg vært i USA et par ganger for å fortsette og videreutvikle samarbeidet.

Jeløy Kurbad er også godkjent som utdanningsinstitusjon med inntil to års tellende hovedutdannelse for legespesialist innen spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.