Fagpersonell

Fem tverrfaglige og diagnosespesifikke team tar hånd om den enkelte under oppholdet.
Revmateamet har ansvar for revmatikere, også nyopererte revmatikere med innsatt proteser i knær, hofter eller andre ledd. Smerteteamet tar hånd om personer med kroniske muskel- og bløtdelssmerter, mens slag-/nevroteamet arbeider med pasienter med nevrologiske sykdommer eller som har hatt hjerneslag og kreftteamet har fokus på de med kreftsykdommer.

Rehabilitering fagpersonell

Illustrasjonsfoto

Etter behov er teamene sammensatt av fagprofesjonene

 • lege med spesialitet i
  • fysikalsk medisin og rehabilitering
  • nevrologi
 • lege under spesialisering
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • sykepleier
 • psykologspesialist / psykolog
 • logoped
 • ernæringsfysiolog
 • sosionom