Hvordan søke om opphold hos oss

Du kan alltid kontakte oss

- enten direkte på telefon til inntakskontoret: 69245858,
- eller med e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,
- eller benytte vårt kontakt-skjema her for å bli nærmere orientert om hvilke tilbud vi har nettopp i ditt tilfelle.

Inntak henvisning

Illustrasjonsfoto

Inntakskontoret er enten bemannet med en medisinsk faglig person, eller vil kunne videreføre din henvendelse til en slik, som kan gi deg en faglig orientering om tilbudet hvis dette er ønskelig. Du vil også få vite når du kan forvente å påbegynne oppholdet o.l. Inntakskontoret vil også kunne sende deg brosjyrer og annet skriftlig materiale hvis du ønsker dette.

Egenandelen er kr. 138,- pr. døgn. Den er fastsatt av myndighetene og gjelder for alle private rehabiliteringssentre over hele landet. Egenandelen dekker opphold og all behandling. Den dekker ikke eventuelle ekstrautgifter til medisiner eller spesialbandasjer, utover det som ordineres ved institusjonen og inngår som en naturlig del av rehabiliteringen.

Henvisning fra kommunehelsetjenesten og privatpraktiserende spesialister. Alle henvisninger fra kommunehelsetjenesten og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for godkjenning. På RKEs nettside finnes det informasjon om henvisningsrutiner og veileding ved henvisning.

Ved godkjenning av RKE videresendes henvisningen til oss. Etter at vårt Inntaksteam har vurdert og godkjent henvisningen blir du tilskrevet med informasjon om når du kan forvente å påbegynne oppholdet.

Henvisning fra sykehus. Pasienter henvist fra sykehus mottas direkte, uten nødvendig forhåndsgodkjenning fra RKE. Personalet ved den aktuelle avdelingen kontakter vårt inntakskontor, som innhenter de nødvendige opplysninger for at vårt inntaksteam kan behandle søknaden.

Selvhjulpenhet. Det stilles krav til en viss grad av selvhjulpenhet i forhold til daglige gjøremål. Dette både av hensyn til pleiebehov og din evne til å nyttiggjøre deg stedets tilbud.