Gjestebesøk

Ved ledig kapasitet er det mulig med besøk som inkluderer overnatting og bespisning. Som oftest har vi kun mulighet for å tilby overnatting på samme rom som den du besøker. Noen ganger kan vi bli nødt til å sette inn en mobil gjesteseng på rommet, for å gjøre det mulig med overnattingsbesøk. Prisen er 600 kroner døgnet, som dekker både overnatting og måltider.