Rehabiliteringsprogram for personer med fibromyalgi eller kroniske muskelsmerter - både dag- og døgnopphold

Tilbudet er identisk ved både dag- og døgnopphold. Noen bor i nærområdet og finner det av praktiske grunner å være en fordel å overnatte hjemme under rehabiliteringen. Andre bor lengre fra Jeløy Kurbad og er avhengige av å bo på stedet under rehabiliteringsoppholdet.

Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset, tverrfaglig og kunnskapsbasert, med et biopsykososialt fokus, og er delt inn i tre faser. Fase 1 varer i 3 uker. Deretter følger 9 uker i Fase 2 hvor brukerne, i sitt hjemmemiljø, søker å sette ut i livet det de har lært og/eller bestemt seg for i Fase 1. De returnerer så til Fase 3, som er et avsluttende opphold på 1 uke for å få på plass det de fortsatt skulle trenge hjelp til, samt planlegge veien videre.

Programmet er utarbeidet under ledelse av rehabiliteringsleder og overlege Dr. med. Sigrid Hørven Wigers, spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering, som har tatt doktorgrad på årsak, behandling og forløp av fibromyalgi. Dr. Wigers har vært ansatt ved Jeløy Kurbad siden 1999.

Programmet inneholder

 • Grundig tverrfaglig kartlegging  av legespesialist/ lege/ lege i spesialisering, fysioterapeut og sosionom/jobbveileder ved behov også ergoterapeut og psykolog
 • Funksjonsvurdering
 • Individuell målsamtale
 • Oppfølging og veiledning av relevante fagpersoner
 • Smerteteam med erfarne fagfolk som møtes flere ganger per uke og samarbeider tett
 • Mestringsskole med pasient- og pårørendeundervisning med skriftlig materiell og fordypningsoppgaver, kognitivt basert og motiverende mestringsarbeid
 • Fysisk trening både ute, i basseng, i sal
 • Individuell fysioterapi for å redusere muskelsmerte med triggerpunktbehandling, spesifikk uttøyning og avlæring av vedlikeholdende faktorer.
 • Stretching og avspenning,
 • Egentrening og sosial hobbyaktivitet
 • Møte med brukerrepresentant

 Turgang for fibromyalgi eller kroniske muskelsmerter

Illustrasjonsfoto

I tillegg mener vi det sosiale og positive aspektet ved å møte andre i samme situasjon har stor betydning.

Brukerne blir tatt inn i grupper på 6 personer hver uke. I løpet av årene som er gått siden oppstart av dette rehabiliteringstilbudet har over tre og et halvt tusen personer gjennomført programmet..

Resultater

Resultatene er svært oppløftende. Gjennom standardiserte, valide målemetoder er rehabiliteringen veldokumentert med signifikante verdier på reduksjon av smerte, antall ømme punkter, tretthet, søvnproblemer og angst/depresjon, pluss økt arbeidskapasitet. 75 % av pasientene føler seg bedre/mye bedre og 30 % av fibromyalgipasientene tilfredsstiller ikke lenger diagnosekriteriene ved avreise. Pasienter med fibromyalgi viser samme bedring som de med kronisk, utbredt muskelsmerte.

De positive effektene er fremdeles signifikant til stede ved 12 måneders kontrollen. Da rapporterer 62 % å ha oppnådd en bedre/mye bedre livskvalitet, 69 % trener minst 2 ganger per uke, antall yrkesaktive er nesten doblet og antall sykemeldte er signifikant redusert.

 

Nyttig litteratur og nyttige linker:

Nancy Lee Shaw: Simple Changes to end chronic pain. (amazon.com)
John E Sarno: Healing Back Pain: The Mind-Body Connection (amazon.com)
Torkil Berge, Lars Dehli, Elin Fjerstad: Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Aschehoug. ISBN 9788203293979
Wigers SH, Finset A. Rehabilitering ved kroniske myofascielle smertetilstander. Tidsskr Norske Legeforening 2007;127:604-8.
Oversikt over frisklivssentraler i kommunene.