Rehabiliteringstilbudet

Jeløy Kurbad kan tilby et allsidig rehabiliteringstilbud til et stort antall pasientgrupper. Fra 01.01.2015 har vi avtale med Helse Sør-Øst om levering av rehabiliteringstjenester overfor følgende pasientgrupper:

I tillegg kan vi tilby rehabilitering for privat betalende.

Her finner du en nedlastbar brosjyre over Jeløy Kurbad.

BehandlingstilbudRehabiliteringstilbudet

Illustrasjonsfoto

De fleste av disse pasientgruppene har vi arbeidet med i mange år, og vi har opparbeidet en god erfaring og kompetanse på områdene, og innenfor fysikalsk medisinsk rehabilitering generelt.

For mange av pasientgruppene har vi også gjennom flere år kontrollert behandlingsresultatene gjennom standardiserte evalueringer. For noen pasientgrupper er også langtidseffekten kontrollert gjennom oppfølging etter 3, 6 og 12 måneder.

Pasientenes egne forventninger og ønsker for oppholdet klarlegges og danner grunnlag for målsetting og planlegging. Etter forutgående undersøkelse av vårt helsepersonell, tilpasses et rehabiliteringsprogram og tilrettelegges oppholdet slik at resultatet kan bli optimalt for den enkelte, og i tråd med dennes ønsker og mål. Gjennom høy faglig kompetanse og en kontinuerlig videreutvikling, evaluering og kvalitetskontroll av våre rehabiliteringstilbud, forsøker vi å bedre pasientenes livskvalitet ut fra den enkeltes forutsetning, behov og personlige ønsker.

Rehabiliteringstilbudet omfatter

  • Medisinskfaglige tilbud. Vårt legeteam foretar en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens helsetilstand og rehabiliteringsbehov ved ankomst, før avreise og evt. ved behov. I samarbeid med pasienten og det øvrige helsefaglige personalet tilpasses et individuelt rehabiliteringsopplegg. Legene, som har spesialiteter innen fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologi gir dessuten undervisning og veiledning, samt deltar i mestringsskoler. De vil også vurdere, og ved behov tilpasse, medisineringen. Det er normalt en til fire leger på vakt på dagtid i ukens virkedager.
  • Fysioterapifaglige tilbud som innbefatter bl.a. daglig behandling og opptrening, både individuelt og i grupper, ute i terreng, i treningssal, i oppvarmet basseng og ved hjelp av treningsapparater. Det tilbys dessuten forskjellige former for bløtdelsbehandlinger, undervisning og veiledning, elektroterapi og avspenningsbehandling. Fysioterapeutene deltar også i alle mestringsskolene.
  • Sykepleiefaglige tilbud som omfatter tilsyn og pleie av alle pasientene, veiledning, medisinforvaltning, sårbehandling og koordinering i forbindelse med ankomst og avreise i forhold til sykehusavdelinger, hjemmesykepleie, hjelpemiddelsentraler, hjemmehjelp o.l. De deltar også ved de fleste mestringsskoler.
  • Ergoterapeuter deltar med tilrettelegging, tilpassing og spesifikk trening i forhold til daglige aktiviteter, samt undervisning og veiledning gjennom mestringsskoler.
  • Psykologspesialist / psykolog tilbyr undervisning og veiledning i grupper, gjennom mestringsskoler samt individuelt ved behov. Psykologene har også sentrale rolle i de mange organiserte gruppesamtaler som bygger på samtaleteknikken Motiverende Intervju (MI).
  • Sosionom og jobbveileder tilbyr undervisning, samtale, veiledning og individuell oppfølging i forhold til arbeidslivet.
  • Ernæringsfysiolog og logoped bidrar også til det omfattende rehabiliteringstilbudet.
  • Diett etter henvisning fra lege.
  • Sjelesorg / støttesamtaler ved psykolog eller lege.
  • Det er flere tverrfaglige møter mellom faggruppene hver uke.